Leveringsvoorwaarden

De aflevering van meubelen geschiedt in principe tot in de ruimte achter de voordeur. Indien redelijkerwijs mogelijk, zullen de meubelbezorgers hun medewerking verlenen aan het op het juiste locatie in huis plaatsen van de gekochte meubelen. Ondanks dat wij altijd de uiterste voorzichtigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat deze extra werkzaamheden schade tot gevolg hebben aan bouwkundige en/of interieur voorzieningen zoals vloeren, muren, meubelstukken, verlichting etc. In voorkomende gevallen kan Westenbrink/Fameus hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien voor een correcte aflevering extra voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals liften, takels, ladders of een kraan, of indien er ramen en/of deuren moeten worden verwijderd, dient de klant hiervoor zorg te dragen. Alle bijkomende kosten hieraan tengevolge zijn eveneens voor rekening van de klant.

Onze meubelbezorgers zijn gehouden om de door de betreffende Arbodiensten opgestelde voorschriften na te leven. Het verrichten van activiteiten en werkzaamheden die de gezondheid kunnen schaden is hieraan tengevolge niet toegestaan.

Indien door ontoereikende afmetingen en/of situering van de toegang naar de opstellings- ruimte, het door de klant bestelde meubel onverhoopt niet binnen gebracht kan worden, kan Westenbrink/Fameus hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Afgeleverde meubelen dienen ten alle tijden vooraf of tijdens de aflevering contant te worden voldaan.

Ook wanneer meubelen tijdelijk of als leenmeubel bij de klant worden achtergelaten, dienen deze volledig te worden betaald.

Het laten opslaan van door de klant bestelde meubelen is mogelijk tot maximaal 1 maand na de op de verkoopbon vermelde levertermijn. Indien deze termijn op verzoek van de klant dient te worden verlengd tot maximaal 2 maanden, zal 50% van het orderbedrag moeten worden voldaan.

Bij nog een maand extra verlenging (tot 3 maanden na afgesproken levertermijn) dient het gehele orderbedrag te worden voldaan.Na 3 maanden is het mogelijk de goederen nog langer bij ons op te slaan tegen een vergoeding van 1% van het orderbedrag per maand.

De maximale opslagperiode is 6 maanden. Daarna dienen de meubelen te worden afgenomen.